Przepisy

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich(Dz.U. z 2017, poz. 1014) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 poz. 1706 ze zm.) Ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym … Czytaj dalej Przepisy