Sprawozdania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2017:

Sprawozdanie za rok 2017 – Inspekcja Handlowa

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2017 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2017 – ADR

 

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2018:

Sprawozdanie za rok 2018 – Inspekcja Handlowa

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2018 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2018 – ADR

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2019 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2019 – ADR

Załącznik liczbowy za rok 2019 – ADR

 

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2020

Sprawozdanie za rok 2020 – Inspekcja Handlowa

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2020 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2020 – ADR

Załącznik liczbowy za rok 2020 – ADR

 

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2021

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2021 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2021 – ADR

Załącznik liczbowy za rok 2021 – ADR

 

 

Skip to content