Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2017: Sprawozdanie za rok 2017 – Inspekcja Handlowa   Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2017 w województwie wielkopolskim: Sprawozdanie za rok 2017 – ADR   … Czytaj dalej Sprawozdania