Porady konsumenckie

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 

W celu uzyskania porady konsumenckiej lub złożenia skargi, konsument może skorzystać z formularza kontaktowego (druk do pobrania poniżej).

Formularz kontaktowy należy przesłać na adres e-mail porady@poznan.wiih.gov.pl

Do pobrania:

Poradnictwo – formularz kontaktowy.pdf

Poradnictwo – formularz kontaktowy.doc

 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Al. Marcinkowskiego 3,  Poznań 61-745, adres do korespondencji: skr. poczt. Nr 254, 60-967 Poznań 9

Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich [PO]

Porady konsumenckie i pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, pokój 103, (61) 850-73-43, 850-73-39, 850-73-47


Delegatura Kalisz (D/KA)

ul. Kolegialna 4 – II piętro, 62-800 Kalisz

tel. (62) 75-74-407

e-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

 

Delegatura Konin (D/KO)

Aleje 1-go Maja 7, 62-510 Konin

tel. (63) 24-91-241

e-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

 

Delegatura Leszno (D/LE)

Pl. Metziga 1, 64-100 Leszno

tel. (0-65) 52 95 836

e-mail:  d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

 

Delegatura Piła (D/PI)

ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

tel. (0-67) 21 23 710

e-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

 

Listę Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej z ich adresami i numerami telefonicznymi, pod którymi udzielane są porady konsumenckie, w tym o mediacji, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl pod zakładką Konsumenci/Instytucje konsumenckie/Ważne adresy

 

Skip to content