Rzeczoznawcy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 

LISTY RZECZOZNAWCOW, BIEGŁYCH SĄDOWYCH ORAZ BIEGŁYCH SKARBOWYCH

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii na zlecenie: konsumenta, przedsiębiorcy, stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Nie są oni pracownikami Inspekcji Handlowej; działają na własny rachunek.

Opinie rzeczoznawców są odpłatne.

W razie wątpliwości i pytań można skontaktować się z Panią Karoliną Jezierską

tel. 61 850 73 47

Lista:

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LIST RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG

http://dziennikustaw.gov.pl/D2001085093101.pdf

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW:

Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców

Klauzula informacyjna dla rzeczoznawców – zgody

Klauzula informacyjna dla rzeczoznawców

 

 

 

 

Skip to content