Czym zajmuje się Inspekcja?

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania realizuje poprzez:

  • kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
  • mediacje, w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
  • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
  • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o Inspekcji Handlowej lub przepisach odrębnych.
Skip to content