Dane kontaktowe

Informacje dotyczące postępowania przed Stałym Sądem Polubownym udzielane są telefonicznie przez Przewodniczącego Sądu pod nr tel: 61 850 73 39  lub 535 085 556 lub osobiście w siedzibie Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3 pokój 103. Informacje takie udzielane są również telefonicznie przez Delegatury Inspekcji Handlowej/ Ośrodki Zamiejscowe Sądu … Czytaj dalej Dane kontaktowe