Przepisy

AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 poz. 1706 t.j.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 … Czytaj dalej Przepisy