Arbitrzy/Rzeczoznawcy

ARBITRZY

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu zgodnie z Zarządzeniem nr 1/22 z dnia 1 lutego 2022 roku przedstawia listę stałych arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu z Ośrodkami Zamiejscowymi w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Lista stałych arbitrów Stałego Sądu Polubownego

Lista arbitrów Stałego Sądu Polubownego tekst dostępny cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami

RZECZOZNAWCY

Rzeczoznawcy do spraw jakości produktów i usług są powołani do wydawania opinii na zlecenie: konsumenta, przedsiębiorcy, stałego sądu polubownego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Nie są oni pracownikami Inspekcji Handlowej; działają na własny rachunek.

Opinie rzeczoznawców są odpłatne.

W razie wątpliwości i pytań można skontaktować się z Panią Karoliną Jezierską – nr tel. 61 850 73 47

LISTA RZECZOZNAWCÓW d.s. PRODUKTÓW I JAKOŚCI USŁUG 

Lista rzeczoznawców  

Lista rzeczoznawców prowadzona przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej tekst dostępny cyfrowo dla osób ze szczególnymi potrzebami

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LIST RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG


Przejdź do rozporządzenia

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW:


Wniosek o wpis na listę rzeczoznawców


Klauzula informacyjna dla rzeczoznawców – zgody


Klauzula informacyjna dla rzeczoznawców

Ostania aktualizacja: 22 maja 2023 przez Wojciech Wróblewski

Skip to content