Przedmiot działania

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów

i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania realizuje poprzez:

• kontrole określone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 312 t.j.),

• prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

• organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych,

• prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

SCHEMAT KONTROLI INSPEKCJI HANDLOWEJ

Wytwarzający: Wioletta Cieślak

Ostania aktualizacja: 6 marca 2024 przez Maciej Przybylak

Skip to content