Status Prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie wielkopolskim.

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Regulamin organizacyjny WIIH

 

Ostania aktualizacja: 8 września 2020 przez

Skip to content