Instrukcja

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.
 
Zakres publikowanych informacji prezentują dwa menu na górze oraz dodatkowe boksy w lewej części strony.
 
Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego informacje związane tematycznie z wybranym działem. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie – należy kliknąć na wybranej pozycji menu.
 
Na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
  • informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony,
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz elementów dodatkowych, m.in. zdjęć oraz plików do pobrania

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Aby skorzystać z wyszukiwarki BIP należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „Szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. Aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.
 
BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu dodatkowo wyposażony jest w mapę strony, ktróra jest aktualizowana automatycznie po dodaniu nowego wątku.
  
W dziale kontakt znajdują się:

  • Redakcja biuletynu – informacje o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami BIP

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodznie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Ostania aktualizacja: 9 grudnia 2019 przez Wojciech Wróblewski

Skip to content