Komunikat 23.11.18r.

Poznań, dnia 23 listopada 2018 r.

Komisja do przeprowadzenia oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu określiła listę zbędnych składników – mebli (z określeniem przyczyn uznania danych składników za zbędne) z przeznaczeniem do:

–           nieodpłatnego przekazania innej jednostce gospodarki budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeniu lub innej jednostce działającej na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe – podstawa – § 4 pkt 2 Zarządzenia nr 4/2017 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Stół gabinetowy duży ok. 90×180 cm 1 szt. PS 03/0010
Krzesła metalowe 7 szt. PS 04/0084-0090
Ława duża ok. 80×140 cm 1 szt. PS 03/0012
Fotel wypoczynkowy Sobieski 1 szt. PS 04/0109
Fotel wypoczynkowy Sobieski 1 szt. PS 04/0110
Zestaw wypoczynkowy Sobieski (kanapa + 2 fotele) 1 szt. PS 04/0108

Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą zostać nieodpłatnie przekazane innym jednostkom budżetowym lub jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie wniosku danej jednostki.

Możliwe jest również przekazanie na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół, fundacji
i organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych, na podstawie stosownego wniosku.

Przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego WIIH w Poznaniu.

Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość dokonania oględzin wymienionych środków w siedzibie Delegatury w Lesznie, Plac Metziga 1 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Szczegółowe informacje:

Pl. Metziga 1

64-100 Leszno

tel. 65 52 95 836

Ostania aktualizacja: 4 lutego 2020 przez

Skip to content