Maciej Przybylak

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie z  § 2a, § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, który może być …

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r. Read More »

Skip to content