Maciej Przybylak

Ogłoszenie o wyniku postępowania – roboty budowlane, prace remontowe mające na celu odnowienie pomieszczeń biurowych na I i II piętrze w budynku WIIH w Poznaniu, położonym przy Al. Marcinkowskiego 3.

Rozstrzygnięcie 08dc764f-436b-22e1-d111-b90001fa15eb (2)

Ogłoszenie o wyniku postępowania – roboty budowlane, prace remontowe mające na celu odnowienie pomieszczeń biurowych na I i II piętrze w budynku WIIH w Poznaniu, położonym przy Al. Marcinkowskiego 3. Read More »

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Prace remontowe mające na celu odnowienie pomieszczeń biurowych na I, II piętrze w budynku WIIH w Poznaniu, położonym przy Al. Marcinkowskiego 3.

BA27212024_zawiadomienie o wyborze oferty ze zm  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Prace remontowe mające na celu odnowienie pomieszczeń biurowych na I, II piętrze w budynku WIIH w Poznaniu, położonym przy Al. Marcinkowskiego 3. Read More »

Skip to content