Przetargi Wszczęte

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie z  § 2a, § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, który może być …

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r. Read More »

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu – 10.02.2022 r. (drugi przetarg)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż …

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu – 10.02.2022 r. (drugi przetarg) Read More »

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 21.01.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu. …

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 21.01.2022 r. Read More »

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 24.09.2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie na podstawie § 9  ust. 1 pkt 1, § 10 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu. Miejsce i …

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 24.09.2021 r. Read More »

Skip to content