Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, zgodnie z  § 2a, § 38 i § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, który może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania lub darowizny, tj.:

Samochód osobowy

Marka – Ford

Model – Focus 1.8 TDCi MR’05

Wersja – Ambiente

Pojemność silnika – 1753 cm3

Moc – 85 kW (116 KM)

Data pierwszej rejestracji – 31-03-2006

Przebieg – 293.808 km

Nr rej. – PO 5640X

VIN – WF0WXXGCDW6S66295

Stan pojazdu: Sprzedający dysponuje opinią rzeczoznawcy techniki samochodowej, nr PIP-57/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. (RZECZOZNAWCY – MOT spółka z o.o.), dotyczącą stanu technicznego sprzedawanego samochodu (załącznik nr 1).

Szczegółowe informacje na temat wyposażenia samochodu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub pod numerem telefonu 67 212 37 10.

Samochód można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin, w Pile, ul. Dzieci Polskich 26.

Składanie wniosków:

Wnioski na nieodpłatne przekazanie należy składać do dnia 21.04.2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3,  61-745 Poznań; Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła lub drogą mailową na adres: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl.

Wymagania, jakie powinien zawierać wniosek:

  • nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
  • zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;
  • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę;
  • uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

do wniosku załącza się statut zainteresowanego podmiotu.

Nieodpłatne przekazanie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej jednostki na ten sam składnik majątku,  o przyznaniu składnika zadecyduje kolejność złożenia wniosków.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania bez podania przyczyny, na każdym etapie procesu nieodpłatnego przekazania zbędnych składników majątku ruchomego będących przedmiotem ogłoszenia.

 

Załączniki:

 

Zał. nr 1 – opinia rzeczoznawcy

Zał. nr 2wzor-wniosek-o-nieodplatne-przekazanie-darowizne-Ford Focus

 

Poznań, dnia 22 marca 2022 r.

 

 

 

Ostania aktualizacja: 22 marca 2022 przez Maciej Przybylak

Skip to content