Regulamin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Zarządzenie nr 1/20 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego WIIH Poznań

Zarządzenie Nr 1-20

Zarządzenie nr 2/20 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie podziału zdań pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji  Handlowej i zastępcą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz struktury organizacyjnej, a także schematu organizacyjnego WIIH  Poznań.

Zarządzenie nr 2-20

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Regulamin organizacyjny WIIH

 

Skip to content