Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Wydziały

Wydział Kontroli Usług i Handlu

Wydział prowadzi kontrole bezpieczeństwa i jakości produktów, zgodności artykułów nieżywnościowych z obowiązującymi przepisami, legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie handlu i usług

Naczelnik wydziału: Elżbieta Wieromiej

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego). Posiada ponad 25-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej. Zaczynając pracę w 1994 r. w Inspekcji Handlowej przeszła wszystkie szczeble kariery. Od 2012 r. kieruje Wydziałem Kontroli Usług i Handlu. Nadzoruje tematy związane z kontrolami ogólnego bezpieczeństwa produktów, artykułów nieżywnościowych i usług. Współpracuje
 z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu.

Opiniuje projekty założeń legislacyjnych i wytycznych. Uczestniczy w szkoleniach, spotkaniach,  seminariach oraz projektach międzynarodowych związanych z realizowanymi zadaniami i pracą w administracji.

Z-ca naczelnika wydziału: Karolina Błażejewska

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) na kierunku technologii żywności. Z Inspekcją Handlową związana jest od 2008 roku,  przechodząc wszystkie szczeble kariery. Aktualnie zajmuje stanowisko zastępcy naczelnika wydziału.

Nadzoruje prace w zakresie prowadzonych spraw dotyczących kontroli uwidaczniania cen, prawidłowości obrotu napojów alkoholowych. Koordynuje również badanie zjawisk lub procesów gospodarczych, jakie zachodzą na rynku polskim w celu przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi celem przekazania do Prezesa UOKiK-u.

Uczestnik wielu szkoleń, seminariów, konferencji  z dziedzin związanych z pracą kontrolną oraz administracją.

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

Wydział prowadzi kontrole w zakresie wymagań zharmonizowanych, kontrole i monitoring jakości paliw ciekłych, paliw stałych, gazu, biopaliw, biokomponentów, a także kontrole detergentów, substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.

Naczelnik wydziału: Grzegorz Lis

Posiada wykształcenie wyższe techniczne i 20-letnie doświadczenie pracy w administracji publicznej.  Od 2008 r. kieruje Wydziałem Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw.

Koordynuje regionalne akcje kontrolne Inspekcji Handlowej z Krajową Administracją Skarbową i projekty unijne w zakresie nadzoru rynku. Odpowiada za współpracę z organami celnymi w zakresie dopuszczenia wyrobów do obrotu.

Opiniuje projekty założeń legislacyjnych i wytycznych, a także uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych. Prelegent wielu szkoleń i konferencji.

Wydział Budżetowo-Administracyjny

Naczelnik wydziału: Jolanta Andrzejewska

Wykształcenie wyższe, ekonomiczne. Studia ukończyła na kierunku  Finanse i Rachunkowość na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (specjalność Finanse Publiczne i Podatki).

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu pracuje od 1994 roku. Od 2014 roku pełni funkcje głównego księgowego, a jednocześnie kieruje Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym.

Za wieloletnią pracę została wyróżniona najpierw brązowym, a później  złotym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę w administracji rządowej.

Wydział Prawno-Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Nadzór nad wydziałem: Helena Kozakiewicz, z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Skip to content