Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Zasady i godziny przyjmowania interesantów

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez WIIH w Poznaniu mogą kontaktować się Państwo z pracownikami Urzędu od poniedziałku do piątku

 – telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30

Porady udzielane przez pracowników WIIH Poznań – tel. (61) 850 73 43, 850 73 47, 850 73 39 lub nr tel. kom. 535 140 406.

W pozostałych sprawach prosimy dzwonić pod nr tel. (61) 850 73 55  lub (61) 852 29 34. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, poradnictwo prowadzone przez Inspekcję Handlową dotyczy spraw konsumentów.

Nie udzielamy porad prawnych przedsiębiorcom, a ewentualne zapytania przedsiębiorcy mogą kierować wyłącznie drogą elektroniczną (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej – t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1706 ze zm.).

– w drodze korespondencji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP,

sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub porady@poznan.wiih.gov.pl

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

– przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Skrytka pocztowa nr 254,

60-967 Poznań 9

Godziny pracy Urzędu: 7.30 – 15.30

UWAGA!

W każdy poniedziałek do godziny 17.00 prowadzimy dyżury w Inspekcji (na czas remontu dyżury zostają zawieszone).

  • numery telefonów: (61) 850-73-43 lub 850-73-39

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content