Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania powierzchni biurowych zajmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej zgodnie z Umową i specyfikacją zawartymi w załącznikach.

Okres obowiązywania: okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.

Inspektorat posiada biura w następujących lokalizacjach:

  • Poznań Al.  Marcinkowskiego 3
  • Leszno  pl. Metziga 1
  • Piła  ul. Dzieci Polskich 26
  • Kalisz ul Kolegialna 4
  • Konin Al. I-go Maja 7

Poniżej zamieszczamy załączniki dot. ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, prace remontowe mające na celu wymianę stolarki drzwiowej w budynku WIIH w Poznaniu – z dnia 29.09.2023

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000421474%2F01

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000421474%2F01

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane , remont pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z siedzibą przy Al. Marcinkowskiego 3 w Poznaniu – 14.09.2022 r. (kliknij link poniżej):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da949a-6125-ebf2-0298-ba0011c5c490

Komunikat Komisji d.s. Oceny Przydatności Składników Majątku Ruchomego WIIH Poznań – 17.05.2022

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie powyższego ogłoszenie (kliknij na poniższy link):

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/ogloszenie-o-zbyciu-zbednego-skladnika-rzeczowego-majatku-ruchomego-skarbu-panstwa-darowizna/

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 10.02.2022 r. (drugi przetarg)

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 21.01.2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content