Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Delegatury zamiejscowe

Delegatura w Kaliszu

Terenem wykonywania zadań delegatury w Kaliszu jest obszar powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego,  pleszewskiego oraz miasto Kalisz.  

Dyrektor: Radosław Stasiak

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji.

Od 2019 r. dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Kaliszu, z którą związany jest od 2004 r. Dodatkowo w latach 2004-2018 mediator w sporach cywilnoprawnych pomiędzy  konsumentami a przedsiębiorcami. W latach 2001-2005 doradca prawny, wiceprezes w kaliskim klubie Federacji Konsumentów. W latach 2001-2017 arbiter Polubownego Sądu Konsumenckiego. Brał udział w wielu projektach przejściowych UE. Uczestnik i prelegent wielu szkoleń, seminariów, konferencji  z dziedzin związanych z pracą kontrolną oraz administracją.

W 2019 roku nagrodzony dyplomem Wojewody Wielkopolskiego za wieloletnią pracę na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, natomiast w 2021 roku odznaczony srebrnym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę w administracji rządowej.

Delegatura w Koninie

Terenem wykonywania zadań delegatury w Koninie jest obszar powiatów:  kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz miasto Konin.  

Dyrektor: Iwona Jędro

Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) na kierunku technologii żywności. Z Inspekcją Handlową związana jest od 30 lat, począwszy od pracy na stanowisku inspektora po starszego specjalistę kontroli. Przez wiele lat była arbitrem Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Ośrodku Zamiejscowym w Koninie.

Od 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora Delegatury Inspekcji Handlowej w Koninie.  Nadzoruje pracę delegatury w zakresie prowadzonych spraw dotyczących kontroli będących w kompetencji Inspekcji Handlowej.

Uczestnik wielu szkoleń, seminariów, konferencji  z dziedzin związanych z pracą kontrolną oraz administracją.

Delegatura w Lesznie

Terenem wykonywania zadań delegatury w Lesznie jest obszar powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz miasto Leszno. 

Dyrektor: Monika Wojciechowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).  W Inspekcji Handlowej zatrudniona od 1997 roku jako inspektor kontroli, przeszła przez kolejne szczeble stanowiskowe. Od 2020 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury w Lesznie. Nadzoruje pracę kontrolną delegatury w zakresie zadań będących w kompetencjach Inspekcji Handlowej.

Uczestniczka wielu szkoleń branżowych oraz seminariów związanych z pracą kontrolną i administracyjną.

Delegatura w Pile

Terenem wykonywania zadań delegatury w Pile jest obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, złotowskiego oraz miasto Piła.

Dyrektor: Elżbieta Stangreciak

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku technologii żywności (specjalność zarządzanie jakością żywności). Pracę w Inspekcji Handlowej rozpoczęła w 2015 roku  od stanowiska inspektora. Aktualnie nadzoruje pracą kontrolną delegatury w zakresie zadań będących w kompetencjach Inspekcji Handlowej.

Brała udział w szkoleniach branżowych oraz m.in. z tematyki zarządzania zespołem administracji publicznej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content