Autor: wojtekwroblewski1

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020


23 września 2021 0

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021_BZP 00017283_01_P


23 września 2021 0

Delegatura Kalisz (D/KA)

Dyrektor Delegatury: Radosław Stasiak ul. Kolegialna 4 (II piętro) 62-800 Kalisz tel. (62)  75-74-407 d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Delegatura Konin (D/KO)

Dyrektor Delegatury: Iwona Jędro Aleje 1-go Maja 7 62-510 Konin tel. (63) 24-91-241 d.konin@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Delegatura Leszno (D/LE)

Dyrektor Delegatury: Monika Wojciechowska    Pl. Metziga 1 64-100 Leszno tel. (0-65) 52 95 836 d.leszno@poznan.wiih.gov.pl  


11 lutego 2018 0

Delegatura Piła (D/PI)

Dyrektor Delegatury: p.o. Elżbieta Stangreciak ul. Dzieci Polskich 26 64-920 Piła tel. (0-67) 21 23 710 d.pila@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Stały Sąd Polubowny (SSP)

• Dagmara Kożuszko, Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego tel.: 61 850 73 39 lub 535 085 556 e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Wydział Kontroli Usług i Handlu [UH]

• Elżbieta Wieromiej,  Naczelnik, pokój 408, (61) 850-73-37  • Z-ca naczelnika, pokój 109, (61) 850-73-54 Inspektorzy kontroli, pokój 401, (61) 850-73-36 Inspektorzy kontroli, pokój 406, (61) 850-73-35 Inspektorzy kontroli, pokój 104, (61) 850-73-38 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw [NR]

• Grzegorz Lis, Naczelnik, pokój 407, (61) 850-73-46 • Inspektorzy kontroli, pokój 402, (61) 850-73-49, • Inspektorzy kontroli, pokój 404, (61) 850-73-52 • Inspektorzy kontroli, pokój 403, (61) 850-73-51 e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0

Wydział Prawno – Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich [PO]

Nadzór nad Wydziałem: Helena Kozakiewicz, z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, pokój 201 (sekretariat), tel. (61) 850-73-55.  Porady konsumenckie i pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, pokój 103, (61) 850-73-43, 850-73-39, 850-73-47. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich e-mail: adr@poznan.wiih.gov.pl Porady konsumenckie e-mail: porady@poznan.wiih.gov.pl Kadry, pokój 107, (61) 850-73-32 e-mail: kadry@poznan.wiih.gov.pl Prawnicy, pokój 102, (61) 850-73-41 e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl


11 lutego 2018 0
Skip to content