Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład administracji rządowej w Województwie Wielkopolskim.

Zadania Inspekcji Handlowej wykonuje:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewoda Wielkopolski

przy pomocy
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej który kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

 

Podstawa prawna: ustawa o Inspekcji handlowej – Dz. U. 2017. 1063

 

Status Prawny – PDF

Przybliż
Zmień kontrast