Sprawozdania

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2017:

sprawozdanie za rok 2017 – Inspekcja Handlowa

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2017 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2017 ADR

 

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR) za rok 2018:

Sprawozdanie za rok 2018 – Inspekcja Handlowa

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2018 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2018 – ADR 2018

 

Sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu z działalności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR) w roku 2019 w województwie wielkopolskim:

Sprawozdanie za rok 2019 – ADR

Załącznik liczbowy za rok 2019 – ADR

Przybliż
Zmień kontrast