Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

List szefa Służby Cywilnej z okazji 20-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej

Warszawa, 29 kwietnia 2024 r.


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy!


1 maja będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Te dwie dekady członkostwa otworzyły nam szansę na wszechstronny rozwój –
ekonomiczny, społeczny, naukowy i kulturalny. Ten okres przyniósł nam spektakularny
wzrost gospodarczy, zapewnił skok cywilizacyjny i pozwolił Polsce zasiąść przy wspólnym
unijnym stole. Wszyscy byliśmy świadkami, ale też uczestnikami ogromnych przemian.


Możemy oczywiście bez problemu przeliczać naszą obecność w Unii na liczby.
Możemy głośno powiedzieć, że Polska w czasie tego członkostwa podwoiła swoje PKB oraz
otrzymała setki miliardów euro. Nie da się jednak tak łatwo przeliczyć pracy, jaką Państwo
– w trakcie tych 20 lat członkostwa wykonywali każdego dnia. Dobrze spożytkowana
obecność w Europie to przecież także codzienna, wymagająca praca setek polskich
urzędniczek i urzędników, którzy podczas negocjacji i rozmów współtworzą politykę Unii
Europejskiej, realizują wspólne cele, wdrażają tysiące projektów. To dzięki Państwa
działaniom jesteśmy rzeczywiście uczestnikami i beneficjentami europejskiej wolności.
Wolności, którą tak dobrze odczuwamy, do której już się bardzo przyzwyczailiśmy, a o którą
stale musimy dbać i zabiegać.


W tych dniach w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia z okazji tego okrągłego
jubileuszu – konferencje i różnego rodzaju imprezy plenerowe. Zachęcam Państwa do
aktywnego udziału w nich, bo to naprawdę dobry powód do radosnego świętowania.

Szanowni Państwo!

Od wielu lat jestem związana z polską administracją rządową. Dziś, jako szefowa służby
cywilnej, dostrzegam jeszcze bardziej, że praca, którą Państwo wykonują, jest nieoceniona
i ma wielkie znaczenie. Po tych 20 latach wyraźnie widać, że sukces naszego kraju to także
efekt Waszej pracy. Wszystkim Państwu jestem za to ogromnie wdzięczna.


Dziękuję za Państwa profesjonalizm i zaangażowanie. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy brali
udział w procesie przygotowania Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej oraz tak
intensywnie pracowali w pierwszych latach po naszej akcesji. Dziękuję tym, którzy przez te
wszystkie lata wdrażali projekty współfinansowane z funduszy europejskich, a również tym
z Państwa, których praca i zaangażowanie zaowocowały sukcesem pierwszej polskiej
prezydencji w 2011 roku. Już w przyszłym roku znowu staniemy przed takim wyzwaniem.
Jestem pewna, że celująco zdamy ten egzamin! Pamiętajcie proszę, że Wasza praca zmienia
rzeczywistość Polski i Europy.

z wyrazami szacunku


Anita Noskowska-Piątkowska
Szefowa Służby Cywilnej


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content