Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Pracownicy WIIH podnoszą kwalifikacje

Webinarium Komisji Europejskiej

w kwestii rozstrzygania sporów energetycznych.

W dniu 19 października 2022 roku odbyło się wirtualne webinarium dla organów rozstrzygających alternatywne pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR) w kwestiach energetycznych. Organizatorem spotkania była Komisja Europejska- Generalna Dyrekcja ds. Sprawiedliwości i  Konsumentów. Miło nam donieść, iż we wspomnianym wydarzeniu udział wzięli pracownicy WIIH.

Mottem spotkania była między innymi maksyma: Uczyń rynek dla wszystkich bardziej sprawiedliwy!

Omówiono między innymi kwestie:

  • rozszerzenie taryfy socjalnej dla większości osób o niskich dochodach,
  • czytelne i jasne informacje dotyczące warunków umowy,
  • brak możliwości jednostronnej zmiany dostawcy energii.

Należy również wspomnieć, że w 2021 roku do Europejskiej Grupy Mediatorów Energetycznych, (założonej w 2007 roku), skupiającej mediatorów firm energetycznych wpłynęło 13 800 wniosków o mediację, w tym rozpatrzono 4 500  kwalifikujących się sporów.

Skargi  konsumentów dotyczyły między innymi wysokich cen energii, płatności z góry miesięcznych rachunków, zawierania umów.

Głównym celem EEMG jest promowanie ADR między przedsiębiorcami a konsumentami oraz dzieleniem się dobrymi praktykami.

Oprócz kwestii energetycznych poruszono również zagadnienia związane ze zmianą dyrektywy ADR. Wspomniano również o cyfryzacji, a przede wszystkim omówiono handel przez internet.

Szybka ewolucja technologiczna oraz jej zagrożenia powodują, że konsumenci są narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe. W związku z tym, należy  przede wszystkim zwiększyć ochronę konsumentów.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content