Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Raport Komisji Europejskiej – Polska w gronie liderów

  • W 2022 r. UOKiK przekazał 173 zgłoszenia dotyczące ponad 1,6 mln sztuk niebezpiecznych produktów do systemu Safety Gate/RAPEX. Ta liczba plasuje nas na 3. miejscu wśród krajów uczestniczących w systemie (za Niemcami i Francją).
  • Polska jest również na 2. miejscu jeśli chodzi o wycofania bądź odzyskania od konsumentów niebezpiecznych produktów (za Portugalią).
  • Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zabawek, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego oraz maszyn. Zobacz poniżej przykłady produktów, które usunęliśmy z rynku.

System Safety Gate/RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products) to unijny system szybkiej wymiany informacji o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Głównym jego celem jest zapewnienie sprawnej komunikacji między członkami Unii a Komisją Europejską na temat artykułów stwarzających zagrożenie. W systemie znajdują się też dane o działaniach, jakie podjęły państwa bądź sami przedsiębiorcy, aby wykluczyć lub ograniczyć obrót niebezpiecznymi produktami. Uczestniczą w nim kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (27 członków Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

https://player.vimeo.com/video/807813586
Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

– Prowadzimy punkt kontaktowy dla systemu Safety Gate/RAPEX w Polsce. Do naszych zadań należy informowanie o wykrywanych w kraju produktach niebezpiecznych. Reagujemy też na zgłoszenia innych państw członkowskich, aby jak najszybciej eliminować z rynku niebezpieczne dla konsumentów produkty – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Punkt kontaktowy realizuje zadania poprzez m.in. zlecanie kontroli Inspekcji Handlowejprzekazywanie informacji innym właściwym krajowym organom kontroli (np. Inspekcja Sanitarna) lub przesyłanie danych o wynikach działań tych organów wobec produktów niebezpiecznych (np. decyzji Prezesa UOKiK). Dzięki platformie Safety Gate/RAPEX możliwa jest szybka eliminacja z rynku produktów niebezpiecznych.

System Safety Gate/RAPEX obejmuje produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą zostać przez nich użyte. Rejestr nie zawiera natomiast informacji na temat środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz ani żywności – ta ostatnia grupa posiada własny system (RASFF).

Nasze działania w 2022 r.

UOKiK od lat jest w gronie liderów pod względem liczby wprowadzanych do systemu Safety Gate/RAPEX zgłoszeń. Jak wynika z ostatniego raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego funkcjonowania systemu, od 2013 r. liczba powiadomień o niebezpiecznych produktów przekazanych przez UOKiK wzrosła ponad czterokrotnie.

W 2022 r. urząd zgłosił do systemu 173 notyfikacje o produktach niebezpiecznych – o 15 więcej niż w poprzednim roku. Ta liczba plasuje nas na 3. miejscu wśród krajów uczestniczących w systemie (za Niemcami i Francją). Ponadto w 343 przypadkach zareagowaliśmy na informacje z innych państw, przyczyniając się do wycofania bądź odzyskania od konsumentów niebezpiecznych produktów, które zostały udostępnione na naszym rynku. To 2. najwyższy wynik wśród uczestników systemu (za Portugalią).

Do najczęściej zgłaszanych przez UOKiK produktów w 2022 r. należały:

  • zabawki: 104 zgłoszenia (60 proc.) – ten segment rynku UOKiK postrzega jako szczególnie istotny, to stały priorytet we współpracy z Inspekcją Handlową; notyfikacje dotyczące zabawek odnosiły się głównie do wad konstrukcyjnych lub materiałów, z jakich są wykonane, w tym ich właściwości chemicznych;
  • sprzęt elektryczny i oświetleniowy: 31 zgłoszeń (18 proc.) – urządzenia powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych, które jednocześnie mogą stwarzać poważne ryzyko, takiego jak porażenie prądem lub pożar.
  • maszyny: 12 zgłoszeń (7 proc.) – pilarki łańcuchowe, nożyce do żywopłotu czy podnośniki samochodowe to produkty używane sporadycznie, jednak stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała użytkownika, gdy działają nieprawidłowo.

Oprócz tych grup produktów, w 2022 r. UOKiK zgłaszał do systemu Safety Gate/RAPEX również: wyroby pirotechniczne, ubrania, środki ochrony indywidualnej, sprzęt sportowy, artykuły dla dzieci oraz meble.

Jednocześnie w 2022 r. pozostałe państwa członkowskie zamieściły w systemie 213 reakcji na zgłoszenia przekazane przez UOKiK. Pokazuje to, że działania Urzędu wraz z Inspekcją Handlową mają wymiar ogólnoeuropejski i realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa również zagranicznych konsumentów.

Pobierz raport Komisji Europejskiej podsumowujący system Safety Gate/RAPEX w 2022 r.

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie
Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
Europejskie Centrum Konsumenckie – 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczących państw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

Pliki do pobrania

 

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content