Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

wiih-poznan-gov/SkrytkaESP

Realizujemy plan kontroli własnych

Tak było w ubiegłym roku

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w ubiegłym 2021 roku, niezależnie od kontroli o zasięgu krajowym, przeprowadził również tzw. kontrole własne.  Podejmujemy je z własnej inicjatywy dbając o mieszkańców naszego regionu. Wielkopolska to ,,nasza mała ojczyzna” i o tej dewizie nie zapominamy ani przez chwilę.    

Przedstawiamy założenia realizowanych kontroli usystematyzowane w pakiety tematyczne:

– Bezpieczne Dziecko (w obszarze nadzoru rynku) – kontrole spełniania wymagań dla zabawek (kredki, farby, pisaki), kontrola okularów przeciwsłonecznych dla dzieci wraz z badaniami laboratoryjnymi, kontrola legalności sprzedaży napojów alkoholowych.

– Czas na Wakacje – kontrola wymagań dla urządzeń gazowych (turystyczne kuchenki gazowe, lampy gazowe), kontrola okularów przeciwsłonecznych dla różnych grup użytkowników (np. kierowców, osób uprawiających sport), kontrola przedsiębiorców  wynajmujących przyczepy turystyczne, kampery, samochody, kontrola usług hotelarskich.

– Ochrona Ludzi i Środowiska – kontrola urządzeń gazowych do ogrzewania pomieszczeń domowych i warsztatowych, kontrola wymagań dla środków ochrony indywidulanej (np. maseczki ochronne związane z Covid-19). W tym pakiecie przewidziane są również kontrole w obszarze artykułów nieżywnościowych i usług m.in. wyroby włókiennicze oraz sprawdzana jest legalność  działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług przez Internet.

Warto zaznaczyć, że realizacja pakietów tematycznych wymaga współpracy z władzami lokalnymi. I tak WIIH Poznań współpracuje ściśle z Urzędem Miasta Poznania (np. sprzedaż napojów alkoholowych),  Urzędem Marszałkowskim (np. kontrola usług hotelarskich), Krajową Administracją Skarbową.

NA POCZĄTEK OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

W ramach pakietu Bezpieczne Dziecko inspektorzy WIIH w Poznaniu skontrolowali okulary przeciwsłoneczne.

Skontrolowano okulary dla dzieci oraz okulary dla dorosłych z filtrem polaryzacyjnym i okulary z filtrem z kategorii 4 czyli tzw. specjalnego przeznaczenia (bardzo wysoka ochrona przed ekstremalnym olśnieniem słonecznym np. na morzu czy terenach zaśnieżonych w górach).

Wszystkie okulary zostały przebadane w laboratorium Centralnego Instytutu  Ochrony Pracy  – Państwowym Instytucie Badawczym w Łodzi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli okularów przeciwsłonecznych:

Cieszy fakt, że badania laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości w badanych okularach. Warto jednak przypomnieć konsumentom na co zwracać uwagę, gdy kupujemy okulary przeciwsłoneczne:

.

ODWIEDZILIŚMY WYPOŻYCZALNIE

POJAZDÓW KEMPINGOWYCH

Inspektorzy WIIH Poznań, realizując własny program  kontroli legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi wynajmu pojazdów  kempingowych, przyczep kempingowych i samochodów skontrolowali 11 przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie. 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zakresem zgłoszonym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontrole prawidłowości uwidaczniania cen oferowanych usług przeprowadzono u 9 przedsiębiorców. W 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W jednym przypadku, w miejscu świadczenia usług nie uwidoczniono cennika, w drugim nie umieszczono w cenniku wszystkich niezbędnych informacji. Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze i uzupełnili brakujące informacje.

Inspektorzy WIIH sprawdzili też kwestie bezpieczeństwa świadczonych usług. Skontrolowano 9 przyczep kempingowych i 11 kamperów. Tylko u jednego z przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości.

Na zdjęciu: kontrola kampera w jednej z wypożyczalni w Pile. Inspektorowi WIIH towarzyszy funkcjonariuszka Policji (sekcja ruchu drogowego).    

Nie ulega wątpliwości, że usługi świadczone w zakresie wypożyczania pojazdów kempingowych wiążą się z dużym ryzykiem dla osób z nich korzystających, bowiem są oni uczestnikami  ruchu drogowego. Na pewno martwi fakt, że u 22% przedsiębiorców ujawniono nieprawidłowości w kwestii uwidaczniania cen, ale w trakcie wspomnianych kontroli pojawił się inny problem.

Poważne wątpliwości budzi fakt, że przedsiębiorcy świadczący usługi wypożyczania  przyczep turystycznych i kamperów nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Taka sytuacja może powodować przeniesienie na konsumenta ciężaru odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PLANUJĄC WYNAJEM

PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ, KAMPERÓW CZY POJAZDU

Sprawdź:
  • czy przedsiębiorca prowadzi działalność wynajmu, czyli zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej ( do CEiDG lub KRS) i czy pojazdy są jego własnością;
  • zawarł wszystkie niezbędne umowy ubezpieczenia oraz czy zawarte umowy odpowiednio zabezpieczą Cię przed skutkami zdarzeń losowych;
  • określił jasno za co płacisz i jakie ewentualne dodatkowe koszty możesz ponieść, uwzględniając w tym kary umowne;
    • zwróć szczególną uwagę na obowiązki wynajmującego wynikające z umowy i regulaminu najmu;
    • przed skorzystaniem z usługi sprawdź czy pojazd posiada wszystkie niezbędne dokumenty w tym aktualne badania techniczne i jest zarejestrowany oraz czy jest przygotowany do eksploatacji.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content