Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Stoisko Inspekcji Handlowej na targach w Kaliszu

  

W dniu 20 kwietnia br.  w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu odbył się Festiwal Rzemiosła podczas którego prezentowano korzyści z uprawiania różnych zawodów.  Miło nam donieść, że na tej imprezie nie zabrakło pracowników kaliskiej delegatury WIIH w Poznaniu, którzy swoją wiedzą dzielili się na specjalnym zorganizowany stoisku.

Celem festiwalu była prezentacja potencjału i oferty edukacyjnej rzemiosła oraz promowanie nauki zawodu realizowanej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W ramach festiwalu pokazano różnorodność branż i usług wykonywanych przez rzemieślników. Dodatkowo były liczne atrakcje towarzyszące imprezie, takie jak występy artystyczne, pokazy, wystawy, degustacje wyrobów lokalnych. Można też było zwiedzić wspomniany zespół szkół, aby przekonać się w jakich warunkach młodzież może zdobywać wybrany zawód.

Stoisko WIIH Poznań podczas targów w Kaliszu.
Stoisko WIIH w Poznaniu cieszyło się sporym zainteresowaniem podczas Targów Rzemiosła w Kaliszu.

Pracownicy Delegatury WIIH w Kaliszu brali udział w wydarzeniu pod hasłem „Rzemiosło – rzetelność mistrza, prawa konsumenta”. Na naszym stoisku  można było uzyskać informacje dotyczące: reklamacji, pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się  informacje dotyczące rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto dla dzieci przygotowano kolorowanki o tematyce związanej z młodym konsumentem.

Organizatorem Festiwalu Rzemiosła był Związek Rzemieślników Cechowych w Kaliszu, a partnerem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content