Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Zmiany w prawie konsumenckim od 01.01.2023 r.

Nowy Rok przyniósł zmiany w przepisach, dotyczących ochrony konsumenta.

Co się zmienia? Co warto wiedzieć?

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w pigułce.

Grafika przedstawia najważniejsze zmiany w prawie konsumenckim z podziałem na zagadnienia

UMOWY ZAWIERANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Zmiany mają służyć zwiększeniu przejrzystości, podczas zawierania przez konsumentów umów
przez Internet. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi szczegółowych informacji dotyczących m.in.:

 • sprzedaży towarów na internetowej platformie handlowej m.in. czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą i czy do zawieranej umowy znajdują zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów,
 • publikowania opinii w Internecie, tj. w przypadku przedsiębiorcy, który umożliwia dostęp
  do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach informacja o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli,
 • plasowania wyników wyszukiwania, tj. informacje dotyczące głównych parametrów, decydujących
  o plasowaniu produktów przedstawianych konsumentowi w wyniku wyszukiwania.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Celem zmian jest zwiększenie ochrony seniorów, dokonujących zakupów towarów poza lokalem przedsiębiorstwa. Najważniejsze zmiany, to:

 • zakaz zawierania umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub na wycieczce

 Umowa dotycząca usług finansowych może zostać zawarta tylko podczas pokazu organizowanego w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

 • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  w przypadku jej zawarcia podczas wycieczki, nieumówionej wizyty przedsiębiorcy
   lub pokazu

Przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia takich umów, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

 • wydłużenie terminu do odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy
w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

UWIDACZNIANIE CENY TOWARU W PRZYPADKU OBNIŻENIA CENY TOWARU LUB USŁUGI

Określenie nowego sposobu uwidaczniania cen towarów w przypadku promocji lub wyprzedaży ma ułatwić porównywanie przez konsumentów wysokości cen towarów w określonym czasie. Zmiany dotyczą również reklamy towaru lub usługi wraz z ceną. Przedsiębiorca będzie zobowiązany:

 • w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji
  o obniżonej cenie uwidocznić informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki,
 • jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidocznić  informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
 • w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie uwidocznić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

REKLAMACJA TOWARU, TREŚCI CYFROWEJ I USŁUGI CYFROWEJ

Przepisy dotyczące reklamacji w sprzedaży konsumenckiej (sprzedaż między konsumentem a przedsiębiorcą), do tej pory były uregulowane w Kodeksie Cywilnym. Od dnia 01.01.2023 roku przepisy zostały przeniesione do ustawy o prawach konsumenta, a najważniejsze zmiany dotyczą:

 • zastąpienie instytucji „reklamacji z tytułu rękojmi”
  – „odpowiedzialnością sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową”,
 • wydłużenie terminu domniemania, że brak zgodności towaru z umową,
  który ujawnił się od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia z 1 roku do 2 lat,
 • wprowadzenie sekwencyjności uprawnień konsumenta, tj. w pierwszej kolejności w przypadku braku zgodności towaru z umową konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru.
  W drugiej kolejności konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, m.in. w sytuacji gdy przedsiębiorca odmówił albo nie doprowadził towaru do zgodności z umową albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal. Jeżeli wada towaru jest istotna, konsument może od razu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • w przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania,
 • stosowanie przepisów dotyczących reklamacji towarów dotyczy również reklamacji umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy- Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022, poz. 2337)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 2581)  

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z przeprowadzanym remontem w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 3 od dnia 13 maja 2024 r. do odwołania zostają zawieszone poniedziałkowe dyżury dla konsumentów.

Porady bezpośrednie w siedzibie WIIH w Poznaniu będą realizowane tylko po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną (nr tel. kom. 535 140 406).

Skip to content