Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Nasze działania na rzecz seniorów w latach 2014-2024

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przygotował materiał informacyjny, dotyczący działań podejmowanych na rzecz seniorów w latach 2014-2024.

Upływ 10 lat działalności, podejmowanych dla osób w wieku senioralnym jest okazją do podsumowania dotychczasowej pracy. Poniżej zamieszczamy materiał informacyjny, podsumowujący działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu na rzecz seniorów w latach 2014-2024.

Zachęcamy do lektury!

Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy dwie kampanie edukacyjne „Seniorze, nie jesteś sam!” i „Seniorze, chroń swoje mienie!” oraz uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach podejmowanych dla osób w wieku senioralnym. W ramach naszych działań opracowaliśmy ulotki dla seniorów, dotyczące zagrożeń związanych z zawieraniem umów na pokazach i przez Internet.

Nie zabrakło również szkoleń dla seniorów z terenu właściwości miejscowej Delegatur Inspektoratu w Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie oraz dla mieszkańców Poznania. Szkolenia pozwoliły nie tylko na przedstawienie problematyki związanej z zawieraniem umów ale też były okazją do wspólnej wymiany doświadczeń. Spotkania z seniorami dawały również możliwość uzyskania indywidualnej porady konsumenckiej.

Udział seniorów w szkoleniach oraz ich aktywność utwierdziła nas w przekonaniu, że edukacja osób starszych, szczególnie narażonych na nieuczciwe praktyki akwizytorów jest niezwykle potrzebna.


Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu zwiększyły bezpieczeństwo seniorów oraz ich świadomość w zakresie przysługujących praw konsumenckich.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Skip to content