Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Polub polubowne! Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2022 r.

W tym roku Dzień Mediacji obchodzony jest 20 października.

To święto, mające na celu promowanie wiedzy o polubownym rozwiązywaniu sporów.
Zostało ustanowione w 2005 roku przez Association for Conflict Resolution (ACR) i przypada na trzeci czwartek października.


Plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022
Źródło: Plakat i ulotka – Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Z tej okazji przypominamy o możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich przy pomocy Inspekcji Handlowej.

W ramach podejmowanych przez Nas działań możecie Państwo  złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego w trybie mediacji albo koncyliacji, czy też skierować sprawę
do rozstrzygnięcia przez Stały Sąd Polubowny.


Prowadzone przez nas postępowania są bezpłatne i są szansą na rozwiązanie sporu konsumenckiego bez kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego.

Szczegółowe informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów przez Inspekcję Handlową są dostępne pod linkami:

Postępowanie polubowne – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (poznan.wiih.gov.pl)

Stały Sąd Polubowny – Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (poznan.wiih.gov.pl)

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

Tel.: (61) 850-73-55
FAX: (61) 851-75-76
E-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz
Tel.: (62) 75-74-407
E-mail: d.kalisz@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin
Tel.. (63) 24-91-241
E-mail: d.konin@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Leszno

 Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno
Tel.: (65) 52 95 836
E-mail: d.leszno@poznan.wiih.gov.pl

Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła
Tel.: (67) 21 23 710
E-mail: d.pila@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 Adres: Al. Marcinkowskiego 3,
61-745 Poznań

Sekretariat

tel.: (61) 850 73 55, fax: (61) 851-75-76

e-mail: sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Korespondencja:

Skrytka pocztowa nr 254
60-967 Poznań 9

Wydział Kontroli Usług i Handlu

tel.: (61) 850 73 37, 850 73 54, 850 73 35, 850 73 36, 850 73 38.

 e-mail: wydzial.uh@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw

 tel. (61): 850 73 46, 850 73 49, 850 73 52, 850 73 51

e-mail: wydzial.nr@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny
i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

tel. (61) 850 73 43, 535 140 406

e-mail: wydzial.po@poznan.wiih.gov.pl

Stały Sąd Polubowny

tel.: (61) 850 73 39 lub 535 085 556

e-mail: ssp@poznan.wiih.gov.pl

Wydział Budżetowo – Administracyjny

tel. (61) 850 73 33, 850  73 45, 850 33 80

e-mail: wydzial.ba@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Kalisz

 Adres: ul. Kolegialna 4 (II piętro)
62-800 Kalisz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Konin

 Adres: Aleje 1-go Maja 7
62-510 Konin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Leszno

Adres: Pl. Metziga 1
64-100 Leszno

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura Piła

 Adres: ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Skip to content