Komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Komunikat Komisji d.s. Oceny Przydatności Składników Majątku Ruchomego WIIH Poznań – 17.05.2022

kliknij poniżej:

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/komunikat-komisji-d-s-oceny-przydatnosci-skladnikow-majatku-ruchomego-wiih-poznan-17-05-2022-r/

 

Ogłoszenie o zbyciu zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Skarbu Państwa (darowizna) – 22.03.2022 r.

kliknij poniżej:

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/ogloszenie-o-zbyciu-zbednego-skladnika-rzeczowego-majatku-ruchomego-skarbu-panstwa-darowizna-22-03-2022-r/

Rozstrzygnięcie powyższego ogłoszenie (kliknij na poniższy link):

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/ogloszenie-o-zbyciu-zbednego-skladnika-rzeczowego-majatku-ruchomego-skarbu-panstwa-darowizna/

 

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 10.02.2022 r. (drugi przetarg)

kliknij na link poniżej:

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-srodka-trwalego-bedacego-wlasnoscia-wojewodzkiego-inspektoratu-inspekcji-handlowej-w-poznaniu-10-02-2022-r-drugi-przetarg/

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

kliknij na link poniżej:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000028494%2F01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane

(dot. ogłoszenia powyżej)

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż środka trwałego będącego własnością WIIH w Poznaniu – 21.01.2022 r.

kliknij na link poniżej: 

https://poznan.wiih.gov.pl/nowy-bip/ogloszenie-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-srodka-trwalego-bedacego-wlasnoscia-wiih-w-poznaniu/

Skip to content