Taking too long? Close loading screen.
wiih logo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W POZNANIU

Dagmara Kożuszko

Polub polubowne! Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2023

Plakat promujący mediację

W tym roku Dzień Mediacji obchodzony jest 19 października. To święto, mające na celu promowanie wiedzy o polubownym rozwiązywaniu sporów. Zostało ustanowione w 2005 roku przez Association for Conflict Resolution (ACR) i przypada na trzeci czwartek października. Plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023 Źródło: Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023 – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl) […]

Finał powiatowy Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Wągrowcu

laureaci konkursu

W piątek 17 marca 2023 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbył się etap powiatowy XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej. Celem Olimpiady jest propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i zwiększanie ich świadomości w zakresie praw konsumentów. W wydarzeniu wzięła udział Dagmara Kożuszko, Przewodnicząca Stałego Sądu Polubownego w Poznaniu, […]

Zmiany w prawie konsumenckim od 01.01.2023 r.

Nowy Rok przyniósł zmiany w przepisach, dotyczących ochrony konsumenta. Co się zmienia? Co warto wiedzieć? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w pigułce. UMOWY ZAWIERANIE NA ODLEGŁOŚĆ Zmiany mają służyć zwiększeniu przejrzystości, podczas zawierania przez konsumentów umówprzez Internet. Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić konsumentowi szczegółowych informacji dotyczących m.in.: sprzedaży towarów na internetowej platformie handlowej m.in. czy osoba trzecia […]

Polub polubowne! Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2022 r.

W tym roku Dzień Mediacji obchodzony jest 20 października. To święto, mające na celu promowanie wiedzy o polubownym rozwiązywaniu sporów. Zostało ustanowione w 2005 roku przez Association for Conflict Resolution (ACR) i przypada na trzeci czwartek października. Z tej okazji przypominamy o możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich przy pomocy Inspekcji Handlowej. W ramach podejmowanych przez […]

Edukujemy seniorów wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji

Po dłużej przerwie spowodowanej pandemią, powróciliśmy do edukacji seniorów z zakresu umów zawieranych na pokazach i przez Internet. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2022 roku w Domu Kultury „Stokrotka” na poznańskim Junikowie. Na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, mieliśmy okazję zaprezentować materiał edukacyjny dotyczący zagrożeń związanych z szeroko rozumianym handlem.   Nie […]

Spotkanie warsztatowe z Miejskimi i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów

W Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przedstawiciele WIIH spotkali się z Miejskimi  i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów z terenu Wielkopolski. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu13 września 2022 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu. W czasie spotkania omówiono korzyści z udziału konsumentów i przedsiębiorców w postępowaniach polubownych prowadzonych […]

Skip to content