Komunikaty

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

UWAGA

 

Bezpośrednia obsługa klientów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.  Osobista wizyta w WIIH w Poznaniu może nastąpić tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (telefony poniżej).

We wszystkich sprawach prowadzonych przez WIIH w Poznaniu mogą kontaktować się Państwo z pracownikami Urzędu:

 – telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30

Porady udzielane przez pracowników WIIH Poznań – tel. (61) 850 73 43, 850 73 39, 850 73 47 lub nr tel. kom. 535 140 406.

W pozostałych sprawach prosimy dzwonić pod nr tel. (61) 850 73 55 (sekretariat WIIH Poznań).

– w drodze korespondencji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP,

sekreteriat@poznan.wiih.gov.pl lub porady@poznan.wiih.gov.pl

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP (/wiih-poznan-gov/skrytka).

– przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Skrytka pocztowa nr 254,

60-967 Poznań 9

 

 

 

 

Przybliż
Zmień kontrast